Prijzen
De prijzen zijn vermeld in euro’s per week. De huursom is exclusief de verplichte eindschoonmaak. Voor de villa gelden de reserveringsvoorwaarden.

Verzekeringen
Huurder sluit zelf een reis- en annuleringsverzekering af met dekking voor kosten als gevolg van diefstal, ziekte, ongeval, schade, calamiteiten, annuleren van de reis bij negatief reisadvies of een onvoorziene gebeurtenis.

Prijswijzigingen voorbehouden
Wij behouden ons het recht voor om de huursom te wijzigen indien veranderingen in de verschuldigde heffingen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, zonder opslag, worden doorberekend.

Aansprakelijkheid
De huurder is de in het reserveringsformulier vermelde persoon. De huurder die de villa boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere personen waarmee hij de villa gebruikt. Een reservering is geldig voor het aantal op het reserveringsbewijs vermelde personen. Het is niet geoorloofd de villa te bewonen met meer personen en kan verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij recht op schadevergoeding vanuit de huurder uitgesloten is.

De huurder heeft de verplichting om zich te gedragen als een goed huurder. Dit betekent dat de huurder in elk geval zorgvuldig om dient te gaan met het gehuurde en in overeenstemming dient te handelen met hetgeen hem in het maatschappelijk verkeer betaamt. Dit gedrag wordt ook verwacht ten aanzien van de omgeving van het gehuurde (de directe buren).  De huurder laat de villa na gebruik in schone staat achter. De verhuurder is in geen geval verantwoordelijk voor waardeverlies en/of beschadiging van eigendommen van de huurder en zijn medegebruikers van de villa, veroorzaakt door gebreken aan of onjuist gebruik van de villa.

Klachten
Als huurder in de villa een gebrek, onvolkomenheid of schade constateert, maakt huurder daarvan direct bij aankomst melding bij de verhuurder. Dit voorkomt ongemak en klachten. Verhuurder kan zodoende de klacht oplossen.

Bed- en badlinnen
Bed- en badlinnen zijn bij de prijs inbegrepen. De villa is voorzien van een wasmachine en droger.

Water en elektriciteit
In zuidelijke landen komen storingen in water- en elektriciteitsvoorziening voor. Gemeentelijke en/of regionale autoriteiten kunnen, door verschillende oorzaken, besluiten tot tijdelijke afsluiting of distributie. Verhuurder kan voor de geleden schade en/of het ongemak niet aansprakelijk gesteld worden.

Wisseldagen
Wij verwachten u tussen 16.00 en 20.00 uur bij Casa Merle 26 op de wisseldagen. Op de dag van vertrek geldt dat u de woning voor 10.00 uur ’s morgens moet hebben verlaten.

Roken
Met uitzondering van de terrassen, het dakterras en de tuin is roken in de villa niet toegestaan.

Schade
Niet bij aankomst gemelde maar bij vertrek door verhuurder geconstateerde schade wordt aangemerkt als schade ontstaan tijdens het verblijf van huurder. Herstelkosten worden verrekend met de borg.

Borg
Voorafgaand aan de huurperiode wordt een borg geïnd. Na controle van de woning, binnen 7 dagen na einde van de verhuurperiode, wordt de borg retour gestort op uw rekening. Herstelkosten als gevolg van schade en eventuele meerkosten voor energieverbruik worden met de borg verrekend.

Eindschoonmaak
De eindschoonmaak is verplicht. Hierdoor treft iedere nieuwe huurder een schone villa aan. De kosten hiervoor worden zonder opslag doorberekend aan de huurder.

Internet
Het gebruik van WiFi/internet is gratis. Casa Merle 26 heeft glasvezel en ook in de tuin en bij het zwembad goede WiFi dekking.

Televisie
De woning heeft een smart-TV. Hierop kan je via streaming technologie (w.o. Chromecast) je eigen content streamen in 4k HD. Via de smart-TV app van NL-ziet kun je alle Nederlandse zenders ontvangen. De televisie is vast bevestigd en dient niet te worden verplaatst. Aan het gebruik van de televisie zijn geen kosten verbonden.

De reserveringsvoorwaarden Casa Merle 26

  1. Een reservering kan via de site of per e-mail worden gedaan. Zodra de overeengekomen aanbetaling (30% van de huursom) in het bezit is van de verhuurder, is de reservering definitief.
  2. Het restant bedrag moet uiterlijk 60 dagen vóór de aanvangsdatum van de huurperiode in het bezit van de verhuurder zijn. Het niet op tijd betalen van de huursom kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst door of namens de verhuurder. In dat geval wordt het reeds betaalde bedrag niet gerestitueerd.
  3. Indien de reservering binnen 60 dagen vóór de huurperiode plaatsvindt, dan wordt de huursom in één termijn voldaan.
  4. De huurder kan de huurovereenkomst schriftelijk/per email annuleren tot 60 dagen vóór de aanvang van de huurperiode. Bij annulering door de huurder blijft de aanbetaling van 30% in bezit van de verhuurder.
  5. Indien de annulering plaatsvindt binnen de termijn van 60 tot 30 dagen voorafgaand aan de huurperiode, is de huurder 50% van de volledige huursom aan de verhuurder verschuldigd.
  6. Bij annulering 30 dagen of korter voor aanvang van de huurperiode is huurder 100% van de volledige huursom aan de verhuurder verschuldigd.